Home » Wizja ekorozwoju gmin karpackich – dobre praktyki by Tomasz Wilk
Wizja ekorozwoju gmin karpackich – dobre praktyki Tomasz Wilk

Wizja ekorozwoju gmin karpackich – dobre praktyki

Tomasz Wilk

Published 2013
ISBN :
Paperback
38 pages
Enter the sum

 About the Book 

Nakładem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ukazała się publikacja „Wizja ekorozwoju gmin karpackich – dobre praktyki”. Jej głównym przesłaniem jest teza, że wysoka jakość środowiska naturalnego, oprócz zapewnienia przyjaznego miejsca doMoreNakładem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ukazała się publikacja „Wizja ekorozwoju gmin karpackich – dobre praktyki”. Jej głównym przesłaniem jest teza, że wysoka jakość środowiska naturalnego, oprócz zapewnienia przyjaznego miejsca do życia, może gwarantować zrównoważony rozwój wielu gałęzi gospodarki.W publikacji znalazło się omówienie możliwości rozwoju na obszarze gmin usytuowanych w regionie o wybitnych walorach przyrodniczych 4 wyjątkowych form działalności gospodarczej:- przetwarzanie biomasy,- wytwarzanie i promocja produktu lokalnego,- działalność pasterska oraz- zrównoważona turystyka.Omówione dziedziny są mocno zakorzenione w tradycji i kulturze polskich Karpat- bazują na walorach przyrodniczych oraz lokalnym potencjale społecznym. Ich wdrażanie może odgrywać ważną rolę w zapewnianiu stabilności ekonomicznej obszarów wiejskich, aktywizacji lokalnych społeczności oraz ochronie zabytków kultury i zasobów przyrodniczych Karpat.